Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website van Yem advies. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Yem advies houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (per 25 mei 2018). Op alle persoonsgegevens die Yem advies verwerkt bij het uitvoeren van de samenwerking rust een geheimhoudingsplicht. Yem advies zal deze informatie niet voor een ander doel gebruik dan waarvoor zij deze heeft verkregen.

Als Yem advies zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Behalve wijzelf heeft ook  onze website-ontwikkelaar beperkt toegang tot de gegevens. Middels een verwerkersovereenkomst met de betreffende partij is vastgelegd met welk doel zij voor Yem advies, die hoofdverwerker blijft, werkzaamheden uitvoeren waarbij zij toegang hebben tot persoonsgegevens van de geïnteresseerden en klanten van Yem advies. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Yem advies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
  • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Administratieve doeleinde (dossiervorming).
  • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
  • Om goederen en diensten bij jou af te leveren.
  • Yem advies analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • Yem advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Wij hoeven niet alles van jou te weten, maar alleen wat strikt noodzakelijk is om de nieuwsbrief te versturen. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld bij activiteiten die strikt noodzakelijk zijn bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Lees meer over cookies in onze Cookieverklaring.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Hiermee kunnen wij statistische analyses van bezoek- en klikgedrag bijhouden. Zo kunnen wij onze website optimaliseren. Wij proberen deze gegevens, voor zo ver ons verder gebruik dit toelaat, zo veel mogelijk te anonimiseren. Wij houden deze gegevens zelf niet bij. De tool die wij daarvoor inzetten, Google Analytics, houdt deze gegevens wel bij. Meer over wat Google doet met uw gegevens kan je lezen in de privacystatement van Google.

Bewaringstermijn

De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen. Mocht je geen nieuwsbrief willen ontvangen, dan schrijf je je onderaan elke nieuwsbrief uit. In geval van klanten en leveranciers (facturatie), hanteren we de wettelijke bewaartermijn die de fiscus stelt. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact met ons op via

Inzage, correctie en recht van verzet

Wij bieden je de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die je aan ons heeft verstrekt. Stuur een mailtje naar met een verzoek tot inzage, verandering, gegevensoverdraging en verwijdering van uw persoonsgegevens.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Yem advies. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Beveiliging

We hebben zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc. We verbeteren onze veiligheidsmaatregelen continu in geval van technologische vooruitgang en ontwikkelingen. Op onze website beschermen we jouw gegevens door encryptie. TLS (voorheen SSL) is een functie die alle informatie die tussen de koper en de verkoper verzonden wordt versleutelt. Dit kan je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contact
Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je contact met ons opnemen:

Yem advies
Charlotte de Bourbonlaan 74
3062 GJ Rotterdam
06-24758438

Contactpersoon: Jacqueline Opstelten

Blijf op de hoogte en schrijf je voor de nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de Privacyverklaring
Ik ga akkoord met de Privacyverklaring
Copyright © 2020 Yem advies. Alle rechten voorbehouden.
Website Lucians